I Janne Hefflers föreläsning får vi följa med på en resa som har kantats av depression, självhat, suicidförsök, ångest och fängelsevistelse. Den ledde till slut fram till diagnosen bipolär typ två och strategier för en fullt fungerande tillvaro.

Janne föddes i Gävle 1978 och växte upp i ett funktionellt hem. Mat på bordet, ömma föräldrar och trygghet. Men känslor och psykiskt mående var ingenting som man hade förmågan att prata om.

En serie traumatiska händelser ledde till att den inre tryckkokaren exploderade. Han hamnade längre och längre ner i den mentala avgrunden. Som ett sista rop på hjälp begick han ett brott för att fly från livet.

Tog det inre kaoset på allvar

Hjälpen kom. Redan i polisbilen började de emotionella murarna raseras. Det fanns inte längre något att förlora. Han började prata om hur han egentligen mår. Tiden i fängelset ledde till kontakt med en präst och en psykolog. Det öppnade många dörrar i Jannes inre. Efter avtjänat straff tog han tag i det inre kaoset på allvar. Via en kurator på hälsocentralen kom Janne i kontakt med psykiatrin. Efter en utredning konstaterades att han har diagnosen bipolär typ 2.

Redan vid frigivning hade Janne ett jobb, vilket har varit en viktig del för att kunna hitta strategier i vardagen. Det tillsammans med terapi och mediciner har gjort att han ser positivt på livet och har drömmar om framtiden.

Janne berättar på ett utlämnande och öppet sätt om svårigheterna som hans psykiska ohälsa har inneburit. Men även om att det inte är något hinder. Även med en diagnos går det ha roligt. Han vill öppna tankedörrar och förmedla budskapet att du aldrig är så ensam som du känner dig.

Om du vill få en försmak av Jannes historia finns hans medverkan i media samlad här.