Våra ambassadörer föreläser om sin egen erfarenhet – på skolor, arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

  • hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, ADHD, ADD och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa
  • hur migration kan påverka psykisk hälsa

(H)järnkoll Gävleborg är en regional förening som verkar i Gävleborgs län. Vi vill sprida kunskap och öka förståelsen för psykisk ohälsa, detta gör vi genom våra ambassadörer som föreläser om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen som anhörig eller som egen erfaren.

Vi har i dagsläget 33 ambassadörer med olika erfarenheter i (H)järnkoll Gävleborg.

För information om våra ambassadörer besök fliken: våra ambassadörer eller maila oss på gavleborg@hjarnkoll.se

Vill du boka en ambassadör, fyll i en intresseanmälan.