Fredrik föreläser om hur det är att leva med ADHD och social ångest och hur dessa diagnoser påverkat och påverkar hans liv samt hur han lärt sig hantera dessa för att leva ett så normalt liv som möjligt.

Redan som liten var det tydligt att han inte riktigt var som alla andra. Fredrik utvecklade tidigt ett specialintresse, hade svårt att knyta ann till andra barn och hade svårt att anpassa sig i olika sociala situationer. Man gjorde en utvärdering redan i sexårs där man kunde konstatera att han hade tydliga tecken på ADHD, men man valde att inte ta det vidare. Det var inte förrän i vuxen ålder han fick sina diagnoser efter att ha skickat in en egen vårdbegäran efter år av funderingar kring vad som kunde vara fel.

Diagnoserna och dess effekter tog sig olika uttryck i de olika faserna under uppväxten, men genomgående resulterade de alltid i ett valt eller inte valt utanförskap samt ett drömmande vars konsekvens blev att han påbörjade mängder med småprojekt som aldrig avslutades och flyttade fokus från till exempel skolarbetet.

I föreläsningen berättar han om hur han bland annat genom egen reflektion och samtal med gamla lärare skapat förståelse för hur sina diagnoser påverkat honom, och har på så sätt kunnat arbetat fram metoder för att få vardagen att fungera på ett så bra sätt som möjligt.

I dag arbetar Fredrik heltid, har två barn, är engagerad i den lokala idrottsföreningen samt producerar musik och podcast som hobby. Genom sin föreläsning vill han inspirera och motivera unga personer med ADHD och social ångest eller liknande svårigheter, informera vuxna om hur de kan stötta dessa unga och hur man i vuxen ålder tacklar livets alla situationer och rundar sina diagnoser på ett så smart sätt som möjligt.

Med en blandning av både humor och allvar berättar han om sin uppväxt och skolgång, om tonårstiden och om vuxenlivets alla krav och förväntningar och hur han navigerat sig fram genom dessa trots sina förutsättningar.