Fredrik Ohlson föreläser om hur det kan vara att leva med ADHD och social ångest och hur han gör för att parera de hinder dessa diagnoser utgör i hans vardag. Han berättar också hur han hanterar de ångestkänslor som den sociala ångesten skapar och hur han tacklar impulserna och koncentrationssvårigheterna som ADHD:n för med sig.

Fredrik är född, uppvuxen och bor i Gävle. Han är ett arbetarklassbarn som genom en bildningsresa gjort sig vilsen i sin egen samhällsklass, trots avsaknaden av såväl grundskole- och gymnasiebetyg samt högre utbildning.

Som liten spelade Fredrik hockey och provade under några år även på att spela fotboll, men det är musik som alltid legat honom varmast om hjärtat. I barndomen brukade Fredrik spela in egna radioprogram med kassettbandspelare hemma i pojkrummet. Med tiden byttes bandspelaren och pojkrummet ut mot CD-spelaren och mixerbordet på fritidsgården. Ännu ett steg längre fram adderades musikproduktion, något han än i dag sysslar med. Fredrik har två barn och följer givetvis tidens trend genom att vara en så kallad varannan vecka-förälder.

Det går att tyda i dokument redan från vad som då hette sexårsverksamhet att Fredrik skiljde sig från mängden. Han hade ett svagt intresse för andra barn, lekte mycket ensam och hade generellt svårt med sociala kontakter. Ingenting gjordes åt det som kom fram av dessa dokument mer än att han fick lite extra hjälp i skolan. Därifrån tar vi ett långt kliv och landar i 2010-talet när Fredrik bestämde sig för att skicka in en egen vårdbegäran, just med anledning av att han alltid skiljt sig från mängden, att han inte riktigt verkade vara som alla andra.

“Du har ADHD med breda marginaler”

I början av 2014 blev Fredrik diagnostiserad med ADHD efter att ha gått igenom olika team inom psykiatrin. Efter mer än en timme av igenkänningshumor tillsammans med utredaren tog han så där typiskt av sig sina glasögon, tittade på Fredrik och sa ungefär, “du har ADHD med breda marginaler”. Jaha, tänkte Fredrik och började fundera hur han skulle gå vidare. Men innan han hann fundera något vidare sa utredaren att Fredrik också hade social fobi, som numera kallas social ångest.
–Va? Social ångest? Men jag kan ju prata med folk, sa Fredrik förvånat.
–Ja, men det är inte vad social fobi handlar om, sa utredaren, varpå han förklarade för Fredrik vad social ångest innebär.

Fredriks föreläsningar består av lika delar allvar som humor med målet att publiken ska lämna föreläsningen med handfasta tips på hur de kan få vardagen att fungera lite smidigare, trots de hinder dessa två diagnoser kan skapa.

I Fredriks föreläsningar utgår han från sina egna erfarenheter och talar utifrån sig själv och inte som en representant för alla som lever med ADHD och social ångest.