Alexander Weiskog tar er med på en föreläsning som handlar om social ångest och vägleder åhöraren att finna nycklar för att hantera ett tillstånd där hopplösheten, uppgivenheten och skammen är närvarande. Hans främsta budskap är att social ångest är en rädsla och rädslor går att leva med och exponera sig för i syfte att återfå kontrollen över sitt liv.

Alexander föddes under sommaren 1991 och redan under skolgången kände han sig annorlunda och blev trakasserad av sina skolkamrater. Under en universitetsvistelse år 2011 upplevde han en ångestattack som skulle komma att förändra livskvaliteten radikalt.

Alexander lider av social ångest. Det är ett tillstånd där rädslan för att bli granskad, bortgjord och iakttagen i sociala sammanhang är centralt. En av sex personer i Sverige uppfyller kriterierna för social ångest, det är en sjukdom som kan vara starkt begränsande för livskvaliteteten, då människan rent biologiskt är en social varelse som vill vara med i ett sammanhang.

Efter flera års hopplös strävan efter en lösning fann Alexander ett internetklipp om att våga visa sig sårbar. I flera års tid hade han gjort allt för att inte skammen och sårbarheten skulle synas utåt. Genom att visa sårbarhet kom samtidigt acceptansen, och det var först då han förstod att ångest är en rädsla och vågar man konfrontera sina rädslor så kommer slutligen modet att övertriumfera det undvikande beteendet.

Alexander är inte botad men han har åtagit sig drömmar och utmaningar som han tidigare inte vågade konfrontera. Det kommer stunder då ångesten fortfarande sköljer över honom men han är bestämd att dessa känslor aldrig ska återta kontrollen över hans liv.

Alexander berättar väldigt öppet om social ångest och hur den manifesterar sig i vardagen.

Han går igenom delar av sin barndom och hur sjukdomen uppstod och han är öppen med att han drack, brukade cannabis och medicinerade med tabletter för att återfå kontroll över livet. I flera års tid avverkade Alexander terapeuter, psykologer och kuratorer för att skapa en insikt över sitt tillstånd, men han vägrade acceptera sin sjukdom. Detta ledde till att sjukdomen styrde honom i livet. Åhöraren kan förvänta sig hur inre tankar låter när man befinner sig i olika sammanhang, hur social ångest skapar begränsningar i vardagen, och att sjukdomen är starkt förenad med en ovilja att våga vara sårbar. Den avslutande delen berör vändpunkten och hur han inte längre tänkte låta irrationella tankar styra honom, istället skulle han följa alla drömmar han bar på oberoende av alla tankar och känslotillstånd som stod i vägen.

Målgruppen för denna föreläsning är bred och kan anknytas till personer som själva lider av social ångest, eller till alla personer som har rädsla som styrmekanism. Social ångest är rädsla, och rädslor är grundläggande hos alla människor. Låt denna föreläsning fungera som underlag och inspirera er att göra er starkare än rädslorna.