Helene Engmans föreläsning tar oss med till åttio-talet. Hon var tjugo år. Hon hade många drömmar om framtiden. Det vuxna livet skulle börja!

Men från ingenstans förändrades hennes liv…… hon blev inlåst på psyket. Efter ca 2 år som inlagd patient fick hon äntligen sin diagnos! Det blev hennes Vändpunkt. Diagnosen var bipolär sjukdom. Rätt mediciner kunde då sättas in, och arbetet att ta tillbaka livet började.

Idag jobbar hon för att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Hon låter åhöraren följa med i sina upplevelser av psykiatrin. Hon har även ett annat viktigt jobb; att ständigt jobba med sig själv, att hitta saker som får henne att må bra.

Ämnen som Helene berör i sin föreläsning är: Sjukhustiden  –  Arbetsterapins betydelse  –  Viktökning  –  Att tappa verkligheten, Naturens betydelse  –  Arbetslivet

Hon föreläser även som anhörig till sin son som drabbades av ätstörningsproblematik. Den redan sköra Helene visade på stor styrka under den perioden, trots att hon samtidigt kämpade med sin egen diagnos.

Även människor med psykisk ohälsa kan!