Prislista 2024


Föreläsning 6 200 kronor
Deltagande i panel 5 500 kronor
Timkostnad 395 kronor
Heldagsarvode 7 800 kronor
Samtalsledare inkl. Kursmaterial 9 500 kronor
Kostnad kan tillkomma för resa, logi och material.