Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Studieförbundet Vuxenskolan och Hjärnkoll Gävleborg uppmärksammar internationella
migrationsdagen 18 december under Feministisk frukost. Malin Lindén, poddredaktör på
Hjärnkoll, intervjuar Veronica Schmidt som migrerat till Sverige.
Bo Kåresjö, ordförande i Hjärnkoll Gävleborg, berättar om kommande projekt med inriktning på migration.
Hjärnkoll söker nämligen fler ambassadörer i länet, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.
Internationella migrationsdagen instiftades av FN år 2000 för att uppmärksamma det ökande antalet
migranter i världen. Samma dag år 1990 antog FN:s generalförsamling konventionen för skydd av
migrantarbetares och deras familjers rättigheter.
Feministisk Frukost är en serie frukostträffar med feministiska förtecken, som arrangeras av SV
Gävleborg och Gävle kommun i samverkan. Målet är att skapa en mötesplats för Gävles kvinnor och öppna
upp för samtal och inspiration. Formen är dialogsamtal och utgångspunkten är att varje kvinna har en
historia att berätta.

Varmt välkommen!
Måndag 18 dec kl. 09.00–10.00
Musikhuset Gävle (Sjömanskyrkan), Kyrkogatan 32. Lokal: caféet.
Fri entré, ingen föranmälan.