Lisa Backelin

Ni kommer att få ta del av Lisas liv med diagnoserna och stunderna när livet inte längre ville levas men också till en vändpunkt som fick henne att se ljusare på framtiden. Från att känna sig ensam trots många människor ikring sig, till att känna sig som en del av något större. Från att inte… Läs mer »

Alexander Weiskog

Alexander Weiskog tar er med på en föreläsning som handlar om social ångest och vägleder åhöraren att finna nycklar för att hantera ett tillstånd där hopplösheten, uppgivenheten och skammen är närvarande. Hans främsta budskap är att social ångest är en rädsla och rädslor går att leva med och exponera sig för i syfte att återfå… Läs mer »

Malin Lindén

Malin berättar öppet och ärligt om sin livsresa vilken har kantats av självskadebeteende och suicidförsök. Det syns inte utanpå men Malin lever med autism, tvångssyndrom, depression och ångest. Hon uppfattas ofta som tyst och tillbakadragen men när hon öppnar munnen är hon en otrolig berättare. – Ångest kan vara så himla olika från person till person… Läs mer »

Janne Heffler

I Janne Hefflers föreläsning får vi följa med på en resa som har kantats av depression, självhat, suicidförsök, ångest och fängelsevistelse. Den ledde till slut fram till diagnosen bipolär typ två och strategier för en fullt fungerande tillvaro. Janne föddes i Gävle 1978 och växte upp i ett funktionellt hem. Mat på bordet, ömma föräldrar… Läs mer »