Alexander Weiskog

Alexander Weiskog tar er med på en föreläsning som handlar om social ångest och vägleder åhöraren att finna nycklar för att hantera ett tillstånd där hopplösheten, uppgivenheten och skammen är närvarande. Hans främsta budskap är att social ångest är en rädsla och rädslor går att leva med och exponera sig för i syfte att återfå… Läs mer »

Marilouise Toris

Bakgrund Redan som barn var Marilouise högpresterande, både i skolan och inom idrotten, och det fortsatte till yrkeslivet där hon under de sista åren arbetade som gruppchef inom Polisen. Tills det en dag tog stopp. För många svåra händelser gjorde att Marilouise inte orkade hantera allt längre, och det resulterade till sist i att hon… Läs mer »

Fredrik Ohlson

Fredrik föreläser om hur det är att leva med ADHD och social ångest och hur dessa diagnoser påverkat och påverkar hans liv samt hur han lärt sig hantera dessa för att leva ett så normalt liv som möjligt. Redan som liten var det tydligt att han inte riktigt var som alla andra. Fredrik utvecklade tidigt… Läs mer »