Alexander Weiskog

Alexander Weiskog tar er med på en föreläsning som handlar om social ångest och vägleder åhöraren att finna nycklar för att hantera ett tillstånd där hopplösheten, uppgivenheten och skammen är närvarande. Hans främsta budskap är att social ångest är en rädsla och rädslor går att leva med och exponera sig för i syfte att återfå… Läs mer »

Malin Lindén

Malin berättar öppet och ärligt om sin livsresa vilken har kantats av självskadebeteende och suicidförsök. Det syns inte utanpå men Malin lever med autism, tvångssyndrom, depression och ångest. Hon uppfattas ofta som tyst och tillbakadragen men när hon öppnar munnen är hon en otrolig berättare. – Ångest kan vara så himla olika från person till person… Läs mer »