L-G Persson

Medberoende – arv, miljö, händelser. Medberoende är ett begrepp som många gånger används som ett ”skällsord” för att påvisa när någon har svårt att släppa kontrollen samt, – eller hjälper någon så mycket att det blir skadligt för de inblandade. Detta stämmer – men det finns ofta en större problematik som är bakomliggande och som… Läs mer »