Fredrik Ohlson

Fredrik Ohlson föreläser om hur det kan vara att leva med ADHD och social ångest och hur han gör för att parera de hinder dessa diagnoser utgör i hans vardag. Han berättar också hur han hanterar de ångestkänslor som den sociala ångesten skapar och hur han tacklar impulserna och koncentrationssvårigheterna som ADHD:n för med sig.… Läs mer »