I Carin Gustafsson föreläsning tar hon med dig till en tid då hon var den effektiva chefen som gjorde allt i turbofart och hur hon till slut insåg att det var dags att vila, vila länge och sedan ta sig tillbaka som Carin 2.0 med nya prioriteringar.

Carin är född i Uppsala och har en lång erfarenhet av olika chefs-och ledarroller. Hon har alltid haft ett stort engagemang för sin personal och för människor runt omkring sig. I hennes senaste chefsroll blev balansen mellan ansvar, befogenheter och brist på resurser övermäktig och Carin drabbades av utmattningssyndrom.

Det började med huvudvärk, sömnsvårigheter, otålighet och en känsla av total otillräcklighet. Trots alla tydliga tecken på stress slog Carin helt bort tanken på att hon var ohälsosamt stressad. När minnet började svikta allt mer gick Carin efter övertalning till läkaren. Det blev vändpunkten då hon till slut insåg att det var dags att vila.

Efter att till slut ha insett att hon drabbats av utmattning och tillåtit sig att känna tröttheten startade vägen tillbaka. Carin skapade sin egen rehab-plan eftersom ingen gav henne någon, hon vilade, var i naturen, läste en massa och testade olika sätt att bli frisk. Hon hittade till slut sin väg tillbaka från utmattningen byggd på flera viktiga pelare.

Prioriterar sitt välmående

Carin är idag egenföretagare och arbetar med ledarskapsutveckling och coachning samt föreläser om stress. Förutom att prioritera sitt välmående och familjen är hennes stora passioner idrott och att vara i naturen, helst skogen. Carin har under stor del av sitt liv tävlat i styrkelyft, numera tävlar hon som veteran.

Under en föreläsning av Carin kommer du förmodligen känna igen dig en del. Du får skratta med henne och får dig en tankeställare. Carin delar med sig om både hur det kändes, varför hon hamnade där hon hamnade och hur hon kommit tillbaka. Ni får höra hur hon blivit bemött av omgivningen och vad ni kan göra för att vända innan väggen. Carin diskuterar även ledarskapets och företagets/omgivningens ansvar för vår psykiska hälsa på jobbet.

Idag är det viktigt för Carin att få dela sin resa och hjälpa andra att vända innan väggen och att förstå och hjälpa de i omgivningen som redan hamnat där. Carin pratar gärna i alla tänkbara personalgrupper och chefsgrupper på företag, skolor, kommunala verksamheter och ideella föreningar.