Med start på Internationella äldredagen växlar vi upp i vår satsning för att synliggöra äldres psykiska ohälsa med samtal om hur ofrivillig ensamhet och isolering påverkar seniora personer.

Under hösten och vintern kommer flera av våra regionala föreningar ha egna frukostseminarium. Anmäl dig här.

Frukostseminarium Gävle
4 november kl. 8.40–10.00, Musikhuset på Kyrkogatan 32. Vid frågor kontakta Lena Jonsson, lena.hjarnkollgavleborg@outlook.com. Frukosten börjar 8.30. Seminariet börjar 8.40.